apteczki - rany

Pamiętaj !

 • Każda rana jest źródłem zakażenia.
 • Z rany nie należy wyjmować ciał obcych.
 • Zabezpieczenie rany jest zawsze korzystne dla
  pacjenta .

Opatrywanie ran

 • Jeśli dysponujesz środkiem odkażającym, przy większych i zanieczyszczonych zranieniach wskazane jest ich użycie.
 • Możesz oczyścić ranę również bieżącą wodą .
 • Jeśli w ranie występują większe zanieczyszczenia, należy je usunąć.
 • Po usunięciu zanieczyszczeń i wypłukaniu rany, ewentualnie jej odkażeniu, załóż opatrunek. Najlepszy jest gazik lub gaza opatrunkowa wykonana z bawełny, a obecnie także ze sztucznych tworzyw.
 • Jeśli występuje większe krwawienie, na gazę można nałożyć dodatkowy materiał opatrunkowy w postaci ligniny lub gazy, który poza uciskiem, pochłonie krew. Tak przygotowany opatrunek można umocować przylepcem, a jeśli opatrunek jest większy – opaską tkaną (bandażem) lub opaską elastyczną.
 • W przypadku dużego krwawienia z rany załóż opatrunek uciskowy na miejsce krwawienia. Polega to na przyłożeniu grubszej warstwy opatrunku – najpierw gazy, a następnie jeszcze warstwy gazy lub ligniny i przybandażowaniu na nieco większej przestrzeni.
 • W sytuacjach gwałtownego krwotoku nie należy wyciągać żadnych ciał obcych z rany, tylko ją zaopatrzyć jałowym opatrunkiem . Opatrunek musi dobrze przylegać do rany, zatem lepiej umocować go opaską tkaną bawełnianą lub elastyczną. Jeżeli opatrunek przemaka krwią, nie należy go zdejmować, tylko dołożyć na wierzch następny opatrunek i obandażować go.
 • W sytuacji doraźnej możesz też zastosować chustę trójkątną. Za pomocą chusty możesz przymocować np. kończynę górną do klatki piersiowej. Unieruchomienie w ten sposób uszkodzonej kończyny zmniejsza krwawienie i ryzyko dodatkowych urazów.

apteczki - krwotoki

Pamiętaj!

 • Załóż rękawiczki jednorazowe.
 • Uważaj, aby krew nie dostała Ci się do oka, nosa lub
  ust.

Tamowanie krwawienia

 • Poleć poszkodowanemu, aby usiadł na ziemi .
 • Gdy będziesz szukać opatrunku lub rękawiczek, poleć mu, aby mocno uciskał swoją ręką miejsce krwawienia.
 • Opatrunkiem może być gaza jałowa lub zwinięty bandaż.
 • Uciśnij bezpośrednio miejsce krwawienia za pomocą opatrunku lub ręki .
 • Jeśli potrafisz, umocuj opatrunek bandażem, nie zmniejszając ucisku na ranę (jeśli nie potrafisz lub nie masz bandaża – pozostań przy ucisku ręcznym) .
 • Jeśli krew nadal leci, popraw ucisk i dokładaj kolejne warstwy opatrunku .
 • Nie zwalniaj ucisku.

Jeśli osoba, która ma krwotok:

 • Zrobi się blada
 • Poczuje nagłe osłabienie
 • Zacznie przysypiać lub tracić przytomność
 • Obleje się potem

W oczekiwaniu na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego:

 • Ułóż poszkodowanego na plecach i jeśli nie podejrzewasz urazu kręgosłupa,
  z uniesionymi nogami.
 • Poinformuj dyspozytora medycznego (112) o pogorszeniu stanu poszkodowanego.
 • Rozmawiaj z nim, aby kontrolować jego przytomność.
 • Kontroluj miejsce krwawienia, nie zmniejszaj ucisku.
 • Jeśli straci przytomność, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową  .

apteczki - złamania

Postępowanie

 • Upewnij się, czy miejsce jest bezpieczne.
 • Oceń stan poszkodowanego; jeśli trzeba, wezwij pomoc medyczną .
 • Nie prostuj i nie poruszaj części ciała podejrzanych o złamanie w wyniku urazu.
 • Zaopatrz widoczne rany.
 • Na miejsce urazu przyłóż zimny okład (np. zawinięty w materiał worek z wodą i lodem).
 • Unieś zranioną część ciała, jeśli nie powoduje to silnego bólu.
 •  
 • Możesz unieruchomić kończynę, stosując się do następujących zasad: w przypadku złamania kości należy unieruchomić dwa sąsiednie stawy (np. w przypadku złamania przedramienia należy unieruchomić staw łokciowy i nadgarstek). Do unieruchomienia można wykorzystać dowolne przedmioty o odpowiedniej długości, dostosowane do kształtu kończyny (nie odwrotnie) i nieraniące skóry.
  • Unieruchom poszkodowanego na miejscu zdarzenia i powiadom pogotowie ratunkowe, jeśli podejrzewasz złamanie kości kończyny dolnej, miednicy, kręgosłupa lub czaszki.
  • Skutecznym sposobem nieuruchomienia  kończyny górnej jest założenie chusty trójkątnej tworząc tzw. Temblak . Jeżeli nie posiadamy chusty możemy zrobić ją sam i np. z koszulki .

apteczki - złamania 2

Rozważ wezwanie pomocy medycznej, jeśli: kończyna poniżej miejsca urazu sinieje, jest chłodna w dotyku (uszkodzenie naczyń krwionośnych), drętwieje, występują zaburzenia czucia (uraz nerwów) lub najmniejszy ruch powoduje u poszkodowanego silny ból.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z naszą firmą.

Search this website